Saara Ilvessalo Kestäviä ratkaisuja

Vihreitä saavutuksia kaupunkiympäristölautakunnassa

Valtuustokausi on tullut puoliväliinsä. Vihreät sai kuntavaaleissa 2017 turkulaisilta äänestäjiltä luottamuksen toimia toiseksi suurimpana puolueena Turussa. Ensimmäistä kertaa koskaan myös kaavoittava lautakunta sai vihreän puheenjohtajan. Se oli meille iso tavoite ja voitto.

Olemme lautakunnan vihreässä ryhmässä Liisa Laukkasen ja Tapio van Ooikin kanssa tehneet kaksi vuotta viikottaista ja välillä päivittäistä työtä, jotta Turku olisi parempi kaupunki ihmisille, ympäristölle ja luonnolle. Nyt kävimme läpi kaikki lautakunnan kahden vuoden aikana tekemät 1036 päätöstä ja listasimme onnistumisemme.

Tavoitteitamme lautakunnassa on ollut konkreettinen ilmastotoimien edistäminen kehittyvässä kaupunkirakenteessa, investoinneissa ja liikenteessä, kulttuurihistoriallisten arvojen ja luonnon suojelu kaupunkirakenteen tiivistyessä sekä kuntalaisten parempi osallisuus kaupunkikehityksessä.

Olemme edistäneet elinvoimaista kasvavaa Turkua, parempaa kaupunkikuvaa, alueiden eriytymisen vähentämistä ja viihtyisyyden lisäämistä muun muassa kaupunkiluonnon keinoin. Haluamme, että Turku voi olla entistä parempi koti nykyisille asukkaalle ja entistä useammalle uudelle asukkaalle.

http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/35206701_102168... 150w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/35206701_102168... 300w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/35206701_102168... 768w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/35206701_102168... 850w" sizes=" 881px) 100vw, 881px" />Liisa Laukkanen ja Tapio van Ooik ovat toimineet kanssani lautakunnassa.

Kestävän ja ilmastoystävällisen kaupunkirakenteen lisääminen

 • Olemme edistäneet kaupunkisuunnittelua, joka tuo lisää kaupunkia kasvavaan Turkuun ja parantaa esteettömyyttä. Tiivistyvä kaupunkimainen rakenne vähentää tarvetta liikkua ja parantaa mahdollisuuksia toimittaa asioita kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.
 • Olemme kannattaneet täydennysrakentamista keskusta-alueella, jottei kaupunkirakenne hajautuisi ja lisäisi autoistumista. Aloitteestamme uutta kaupunkimaista rakentamista tulee myös Itäharjun entiselle teollisuusalueelle.
 • Yli 90% hyväksyttyjen asemakaavojen kerrosalasta sijoittuu tiivistyvälle kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle.
 • Hirvensalon osayleiskaavassa painopiste on uuden kävely- ja pyöräilysillan varauksen vieressä saaren pohjoisosassa, lähelle keskustaa. Kasvavan väestöpohjan myötä joukkoliikennemahdollisuuksia voidaan parantaa. Olemme kiirehtineet kävely- ja pyöräilysillan rakentamista.
 • Keskustan vanhojen rakennusten ullakkoja on otettu hyötykäyttöön asuntoina ja muina tiloina.
http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/46831220_240240... 300w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/46831220_240240... 768w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/46831220_240240... 850w" sizes=" 960px) 100vw, 960px" />Kaupunkirakennetta tiivistävän Freyan kaavan käynnistämisen yhteydessä päätimme lisätä kaavan tavoitteeksi, että korttelin sisäpihan puusto säilytetään. Puiden säilyminen on tärkeää viihtyisyyden, kaupunkivihreän ja hulevesien takia kaupunkirakenteen tiivistyessä.

Luonnon suojelu ja viihtyisyys tiivistyvässä kaupungissa

 • Viherkattoja lisättiin kovan työmme tuloksena Turku energian kaavaan ja Forumin kaavaan.
 • Keskustan puita on säilytetty, lisätty tai korvattu mm. Linnankatu 55 -poikkeamispäätöksessä, Sirkkalan koulun kaavassa, Freyan kaavassa, Kaskenkatu 9b:n kaavassa ja TYKS:n pysäköintilaitoksen edellyttämissä katusuunnitelmissa.
 • Esityksestämme Kupittaanpuisto säilyy jatkossakin puistona eikä sinne rakenneta kerrostaloja.
 • Olemme toimineet Kakskerranjärven tilan parantamiseksi ja rehevöitymisen vähentämiseksi.
 • Forumin kaavassa aloitteestamme säästyi ydinkeskustan viihtyisyydelle tärkeä ns. “Börsin pöheikkö” puineen.
 • Simolankatu 37:n kaava palautettiin uudelleen valmisteltavaksi aloitteestamme, jotta alueen puisto saatiin säilytettyä.
 • Aloitteestamme Turku on edistänyt luonnonsuojelualueen perustamista Mälikkälä-Kuninkojan alueelle.
 • Hirvensalon osayleiskaavassa lisättiin aloitteestamme julkiseen käyttöön varattavaa rantaa sekä suojeltiin viheralueita ja arvokkaita maisema-alueita Friskalanlahden, Latokarin ja Syvälahden alueille.
 • Äänestimme Saapaskallio 1-3 -kaavassa yhden talon poistamisen ja kallioisen metsäalueen säilyttämisen puolesta, mutta jäimme esityksemme kanssa yksin.
 • Olemme vastustaneet Hirvensalon poikkeamispäätöksiä, joissa kaavasta poiketen pientalojen rakennusmassa on levitetty kahdesta kerroksesta yhteen ja lähes koko tontin luontoarvot tuhottu, mutta olemme hävinneet äänestykset.
 • Saimme Uittamon täydennys -kaavaan pienen parannuksen tärkeän luontoalueen säilymiseksi, mutta esityksemme kahden kerrostalon poistamisesta nykyiseltä tärkeältä puistoalueelta hävisi äänestyksen.
 • Impivaaran tenniskeskuksen kaavassa ehdotuksemme luonnonsuojelulain mukaisten pähkinäpuulehtojen säilyttämisestä eteni.
 • Suomen Pankin kaavaan lisättiin työmme tuloksena määräykset viherkatosta, köynnöskasveista ja istutuksista vehreyden takaamiseksi.
 • Pukkilan kaavassa päätettiin aloitteestamme suojella kallioiset ketoalueet.
http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/61838231_271519... 300w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/61838231_271519... 768w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/61838231_271519... 850w" sizes=" 960px) 100vw, 960px" />Pähkinäpuulehtoja.

Elinvoimainen kasvava Turku, alueiden tasa-arvo

 • Olemme kannattaneet kaupungin kasvua tukevaa kaupunkikehitystä ja investointeja, jotta yhä useampi löytää Turusta kodin ja jotta asuntojen hinnat pysyvät kohtuullisina.
 • Keskustan elinvoiman parantamiseksi olemme edellyttäneet useammassa päätöksessä myös työpaikkojen rakentamista eli toimisto- ja liiketiloja asuntojen lisäksi.
 • Olemme kannattaneet ja edistäneet opiskelija-asuntojen rakentamista Turkuun mm. Tyyssijan ja Kylänkulman kaavoissa.
 • Olemme edistäneet kausimyyntipaikkojen aiempaa avoimempaa ja yhdenvertaisempaa vuokraamista yrittäjille. Samalla kaupunkikulttuuri ja elinvoima ovat lisääntyneet sekä säästöjä syntynyt kausimyyntipaikkojen rakennustöiden oikealla ajoituksella.
 • Ratapihalle olemme edistäneet elämyskeskusta ja aluetta, jossa yhdistyvät kaupunkimaisuus, viihtyisyys, palvelut, tyylikäs arkkitehtuuri ja kestävien kulkumuotojen edistäminen.
 • Olemme kannattaneet Turun lähiöiden täydennys- ja uudisrakentamista, mikä lisää palveluita ja alueiden tasa-arvoa, tärkeät luontoarvot säilyttäen.
 • Parkin kentän kaavassa olemme, kaavoituksen ollessa edelleen kesken, korostaneet ensisijaisena tavoitteena liikunnan edellytysten parantamista.
 • Olemme edistäneet ekologisen Skanssin alueen ja uuden kaupunkimaisen Itäharjun alueen rakentumista.
http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/47572101_241348... 300w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/47572101_241348... 768w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/47572101_241348... 850w" sizes=" 960px) 100vw, 960px" />Kylänkulman kaava luo uusia opiskelija-asuntoja kävely- ja pyöräilyetäisyydelle keskustasta ja kampuksista.

Paremman kaupunkikuvan edistäminen

 • Forumin kaavassa Aurakadun uudisrakennuksen korkeutta madallettiin aloitteestamme paremmin ympäristöön sopivaksi. Börsin hotellin kattoterassi saatiin kaavaan mukaan ravintolaelämän elävöittämiseksi, kuitenkin samalla kaupunkikuvallisia ehtoja tiukentaen.
 • Rauhankatu 19-21 -kaavaan ehdotettu kaupunkikuvaan huonommin sopiva toinen rakennus ja vanhoille puutaloille riskialtis maanalainen pysäköintilaitos poistettiin esityksestämme. Aikaansaamamme ratkaisu on kaupunkikuvan, taloudellisen toteutettavuuden, viihtyisyyden, riskien minimoimisen, naapureiden edun ja toteutettavuuden kannalta parempi ratkaisu.
 • Herrainkulman kaavassa Hotelli Marinan Linnankadun laajennusosa madallettiin korkeintaan vanhan hotellirakennuksen korkuiseksi aloitteestamme.
 • Nuppulantie 40 -kaavassa rakentamista madallettiin esityksestämme, jolloin se soveltuu paremmin olemassa olevaan pientaloasutukseen ja toimii nivelenä pientaloalueen ja Satakunnantien varteen kehittyvän alueen välillä.
 • Tammitien kulman kaavaan lisäsimme kaupunkikuvaa parantavia kaavamääräyksiä.
 • Puurakentamista on lisätty aloitteestamme mm. Tammitien kulman, Ratapihankatu 18:n ja Raunistulan sillan ja pyörätien kaavoihin.
 • Herttuankulman kaavaan lisättiin esityksestämme useita kaupunkikuvaa parantavia kaavamääräyksiä.
 • Herkuleen kaavassa on aloitteestamme asetettu rakentamisen laatuun ja kerroskorkeuden vaihteluun liittyviä määräyksiä, jotta rakentaminen soveltuu arvokkaaseen kaupunkipuistoon rajautuvaan ympäristöönsä.
 • Kauppaopiston kaavaa muutimme niin, että uusi rakentaminen soveltuu paremmin olemassa olevaan.
 • Puutarhakatu 55:n kaavaan tutkitaan ehdotuksestamme rakennusten madaltamista, jotta alue niveltyy olevaan kaupunkiympäristöön paremmin.
http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/40790370_227585... 300w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/40790370_227585... 768w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/40790370_227585... 850w" sizes=" 960px) 100vw, 960px" />Olemme vastustaneet Ratapihankatu 18:n ylimitoitetun kerrostalon rakentamista, mutta hävisimme äänestyksen.

Kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen

 • Herrainkulman kaavan Läntisen rantakadun 1700-luvun puutalo säästyi ja suojeltiin muutosesityksemme ansiosta.
 • Sirkkalan koulun kaavan valmistelussa esitimme velvoitetta tutkia sellaisia vaihtoehtoja, joissa alunperin poistettavaksi esitetyt suojellut rakennukset säästyvät. Sellainen vaihtoehto löytyi ja pala arvokasta turkulaista rakennus- ja kulttuurihistoriaa säilyi. Uudisrakennus sovitettiin arvokkaaseen ympäristöönsä aloitteestamme paremmin kattomuodon ja puu- tai rappausjulkisivujen ansiosta.
 • Aloitteestaamme Raunistulan sillan ja pyörätien kaavassa päätettiin selvittää ns. “Sokan varikon” rakennuksen säilyttämistä ja käyttämistä muuhun kuin asuinkäyttöön. Samassa kaavassa edellytettiin tärinäselvitystä, jotta kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pientalot eivät vaarannu.
 • Österbladin tontin eli Dynamon korttelin kaavoituksen käynnistyessä vaadimme, että luonnosvaiheessa tuodaan vähintään neljä erilaista vaihtoehtoa, joissa useimmissa lähtökohtana on nykyrakennusten suojelu.
 • Tammitien kulman kaavan arvokas keltainen puurakennus Vanhan Hämeentien varrella suojeltiin kaavassa.
 • Esitimme Vilkkilänmäen kaavassa Stålarminkadun arvorakennusten suojelua ja Tervahovinkadun uudisrakennuksen parempaa sovittamista ympäristöön rakennusta madaltamalla sekä uudelleensijoittelemalla, mutta hävisimme äänestykset.
 • Esitimme Marttiin hingutun Hesburgerin drive-in -kioskin poikkeamispäätöksen hylkäämistä, sillä kioski olisi pilannut arvokkaan Sotalaistenaukion. Hävisimme äänestyksen, mutta hallinto-oikeus päätyi myöhemmin kanssamme samalle kannalle.
 • Esitimme Ratapihankatu 18 kaavan massiivisen, ympäristöönsä soveltumattoman uudisrakentamisen madaltamista, jotta se soveltuisi paremmin ympäröiviin mataliin puutaloihin ja kadun harjakattoisiin kivitaloihin, mutta hävisimme äänestyksen. Saimme kuitenkin läpi ehdot paremmasta arvokkaaseen ympäristöön sovittamisesta ja puurakentamisen sallimisesta.
 • Olemme puolustaneet Kupittaan siirtolapuutarhaa miljööltään ja luontoarvoiltaan arvokkaana alueena, mutta jääneet toistaiseksi vähemmistöön.
http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/20638464_179589... 300w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/20638464_179589... 768w" sizes=" 815px) 100vw, 815px" />Ajamme Dynamon talon ja viereisen arvokkaan puutalon säilyttämistä.

Liikennepolitiikan muutoksen ajaminen

 • Olemme vahvistaneet kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä kaupungin strategian ja kulkumuototavoitteiden mukaisesti. Kannattamiamme pyöräväyliä päätettiin toteuttaa mm. Kaskenkadulle ja Humalistonkadulle. Olemme esittäneet parempaa joukkoliikennettä mm. kehittyvälle Kupittaan alueelle.
 • Esityksestämme kaupunkiympäristötoimialalla lasketaan vuoden 2019 aikana, millaisia vuotuisia tavoitteita kunkin kulkumuodon osalta vaaditaan, jotta saavutetaan kaupunginvaltuuston asettama kestävien kulkumuotojen yli 66 % osuus vuoteen 2030 mennessä. Vuotuisia tavoitteita tarkistetaan selvityksen valossa tuleville vuosille. Lisäksi olemme edellyttäneet vuotuista selontekoa ja toimenpiteitä siitä, miten kulkumuoto-osuustavoitteita on edistetty.
 • Itäisen Rantakadun pyöräväylien investointi aikaistettiin muutosesityksemme ansiosta vuosille 2019-2020.
 • Toriparkkityömaan ja yksityisautoilua suosivien liikennepoliittisten päätösten aiheuttamista vaikeuksista joukkoliikenteelle olemme pitäneet toistuvasti puheenvuoroja kokouksissa. Aloitteestamme joukkoliikenteen edellytyksiä toimia väliaikaisilla reiteillä on parannettu.
 • Tammitien kulman kaavaan lisättiin aloitteestamme pyörä- ja kävelyväylä. Pyöräilyn olosuhteita parannettiin aloitteestamme myös yliopistojen uuden Aurum-rakennuksen poikkeamispäätöksessä.
 • Aloitteestamme myös säältä suojattu ja lukittava pyöräpysäköinti lisättiin tavoitteeksi Joukahaisenkadun pysäköintitalon kaavaan.
 • Pyöräilyväylän laatua parannettiin aloitteestamme Herrainkulman kaavassa.
 • Olemme esittäneet lisämäärärahoja infrastruktuurin ylläpitoon sekä kävelyn ja pyöräilyn priorisointia ylläpidossa ja reittien kunnostuksessa.
 • Olemme vastustaneet Kähärin puistotietä, joka lisäisi autoliikennettä ja tuhoaisi viheralueet, ja ansiostamme kaavassa tutkitaan muitakin vaihtoehtoja liikenteen järjestämiseksi.
 • Olemme kannattaneet ja pitäneet esillä liikenneturvallisuuden parantamista, keskustan ja asuinalueiden nopeusrajoitusten alentamista ja kunnollisia väliaikaisia pyöräilyreittejä tapahtumien ja työmaiden aikana.
 • Olemme kannattaneet ja edistäneet parkkipaikkanormin väljentämistä keskustassa, mikä alentaa asuntojen hintoja, edistää kestävää liikkumista ja mahdollistaa autottoman elämän.
http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/45801801_237557... 150w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/45801801_237557... 300w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/45801801_237557... 768w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/45801801_237557... 850w" sizes=" 960px) 100vw, 960px" />

Parempi osallisuus

 • Olemme pyrkineet lisäämään kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa pitämällä aktiivisesti yhteyttä kaupungin asukkaisiin ja kaupunginosayhdistyksiin kaavoitusta ja liikennesuunnitelmia koskevissa asioissa.
 • Erityisesti lautakunnan puheenjohtaja, mutta myös vihreät jäsenet ovat vierailleet useissa asukastilaisuuksissa keskustelemassa ja kuuntelemassa näkemyksiä kaupunkikehityksestä.
 • Monet muutosesityksemme ovat saaneet alkunsa alueen asukkaiden ehdotuksesta.
 • Olemme esittäneet kaupunkiympäristötoimialalle osallisuuskoordinaattoria kuulemisen ja demokratian parantamiseksi. Resurssia ei toistaiseksi ole lisätty talousarvioihin, koska enemmistö puolueista ei ole asettunut sen taakse.
 • Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä kauppatorin asioista vastaaviin kaupungin viranhaltijoihin ja torimyyntiä harjoittaviin pienyrittäjiin, jotta toriparkkiremontin haitat eivät olisi pienyrittäjille kohtuuttomia.
http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/54462316_257366... 300w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/54462316_257366... 768w, http://www.saarailvessalo.net/wp-content/uploads/2019/06/54462316_257366... 850w" sizes=" 960px) 100vw, 960px" />Tulevaisuus on meidän käsissämme.

Share

The post Vihreitä saavutuksia kaupunkiympäristölautakunnassa appeared first on Saara Ilvessalo.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Kukas kissan hännän nostaa jne...
Onko Kakolan kuuluisa Jumikulaari myös teidän keksintöjänne?

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Hienoa työtä vihreät ovat Turussa tehneet, ei voi muuta sanoa.

Toimituksen poiminnat